top of page

REKLAMACJE I ZWROTY

Reklamacje

W przypadku wystąpienia wady zakupionego towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Reklamację należy zgłosić pisemnie przy wykorzystaniu Karty reklamacyjnej na podanej poniżej. Karta reklamacyjna powinna być wydrukowana oraz wypełniona o wskazane w niej informacje m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. 

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres:

Abu Joanna Buczyńska 

ul. Sikorskiego 141/14 

43-100 Tychy

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

Zwroty i wymiany

Możesz w terminie 14 dni dokonać zwrotu lub wymiany rozmiaru kupionego produktu. ​Aby tego dokonać pobierz, wypełnij i odeślij produkt wraz z oświadczeniem o zwrocie/wymianie produktu. 

 

Oświadczenie o wymianie rozmiaru należy zgłosić pisemnie przy wykorzystaniu Karty wymiany na podany w Regulaminie adres Sklepu. Karta wymiany rozmiaru powinna być wydrukowana oraz wypleniona o wskazane w niej informacje m.in. nowy rozmiar oraz dane Klienta składającego oświadczenie. Towary odsyłane w ramach procedury wymiany należy wysyłać na adres: 

Abu Joanna Buczyńska 

ul. Sikorskiego 141/14 

43-100 Tychy

Oświadczenie powinno być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty i zawierać Kartę wymiany. Wraz z oświadczeniem należy przesłać wymieniany/zwracany Produkt. Konsument ponosi bezpośrednie koszty wymiany rozmiaru. 

Zwrotowi/wymianie podlegają wyłącznie produkty nie noszące znamion użytkowania (posiadające również kompletne metki i oryginalne nieuszkodzone opakowanie firmowe). 

bottom of page