top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Drogi Użytkowniku! 

Dbając o Twoją prywatność i chcę, żebyś w czasie korzystania z usług Sklepu Abu czuł się komfortowo. Poniżej prezentuję Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez Abu. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH ("Administrator") 

Joanna Buczyńska, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Abu Joanna Buczyńska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6020113288, ul. Sikorskiego 141/14, Tychy 43-100. 

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ 

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych.
Twoje dane przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”). 

Cel przetwarzania

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być: 

 • Świadczenie usług oferowanych w Sklepie 

 • Realizacja Twoich zamówień 

 • Marketing bezpośredni 

 • Przesyłanie newslettera 

Podstawa przetwarzania: 

 • Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

 • Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

 • Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

 • Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) 

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

 • Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

 • Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Podanie danych: 

 • Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach konieczne do zawarcia umowy. 

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane: 

 • brak możliwości zarejestrowania się w Sklepie 

 • brak możliwości korzystania z usług Sklepu 

 • brak możliwości dokonania zakupów w Sklepie 

 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Sklepie 

Możliwość cofnięcia zgody: 

 • w każdej chwili 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. 

PROFILOWANIE 

W ramach Sklepu może nastąpić automatyczne dopasowanie pewnych treści do Twoich potrzeb, tj. dokonanie profilowania, wykorzystując do tego podane przez Ciebie dane osobowe. 

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będzie ono przeprowadzane tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę. 

Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem. 

OKRES PRZETWARZANIA 

Twoje dane będą przetwarzane tylko przez okres, w którym Sklep będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: 

 • przestanie ciążyć na Sklepie obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych 

 • ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez strony 

 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą 

 • zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych - w przypadku gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego, w tym profilowania - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej. 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH 

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosowane są środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 

TWOJE UPRAWNIENIA 

Przysługuje Ci prawo żądania: 

 • dostępu do Twoich danych osobowych, 

 • ich sprostowania, 

 • usunięcia, 

 • ograniczenia przetwarzania, 

 • żądania przeniesienia danych do innego administratora, 

A także:

 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych: 

  • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów, 

  • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. 

Skontaktuj się ze Sklepem, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH 

Abu Sklep korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych: 

 • dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego 

 • podmiot realizujący dostawę towarów 

 • dostawca płatności 

 • biuro księgowe 

 • hostingodawca 

 • dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) 

 • podmiot zapewniający usługi marketingowe 

 • podmiot zapewniający usługi statystyczne 

 • odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych 

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

 

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? 

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? 

Napisz na adres e-mail:


abukontakt@gmail.com

bottom of page